Getin Bank - kredyt hipoteczny

Wysokość kredytu

Kredyt mieszkaniowy w Getin Banku to finansowanie do 90% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Dotacja uwzględniana jako wkład własny Klienta.

Waluta kredytu

Getin oferuje kredyty tylko w złotówkach.

Okres kredytowania

W Getin Bank kredyt hipoteczny możesz otrzymać na maksymalny 35-letni okres. Kredyt można spłacać w systemie rat: równych, malejących lub balonowych.

Oprocentowanie i marża

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w Getin Banku jest zmienne i ustalane przy pomocy stawki WIBOR3M lub WIBOR12M powiększonej o marżę banku. Marża w Getin Banku jest ustalana indywidualnie i zależy m.in. od kwoty kredytu, zdolności kredytowej klienta oraz posiadanych środków własnych (wkład własny).

Opłaty i prowizje

Opłata za częściową/całkowitą spłatę kredytu - w 1 roku od uruchomienia kredytu - 5%; w 2 roku - 4%; w 3 roku - 3%; w 4 roku - 2%; w 5 roku - 1%; po okresie 5 lat - 0%. Opłata za wydłużenie okresu spłaty - 1% kwoty całkowitego zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego, pozostającego do spłaty na dzień wydłużenia okresu spłaty, nie mniej niż 200zł.

Zabezpieczenie

Głównym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego udzielonego przez Getin Bank jest hipoteka wpisana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.Przejściowym zabezpieczeniem kredytu może być m.in. ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki, blokada środków na rachunku bankowym lub inna forma zabezpieczenia zaakceptowana przez Getin Bank. Do czasu ustanowienia prawomocnej hipoteki na rzecz banku marża kredytu jest podwyższona o 2%.

Oceń ofertę kredytu:

Ranking 1 na 10Ranking 2 na 10Ranking 3 na 10Ranking 4 na 10Ranking 5 na 10Ranking 6 na 10Ranking 7 na 10Ranking 8 na 10Ranking 9 na 10Ranking 10 na 10

Średnia ocen: 5.75 na 10

Ilość ocen: 8

Eksperci finansowi

doradztwo finansowe

Masz wątpliwości? Wyślij bezpłatny formularz kontaktowy i umów się na spotkanie z ekspertem finansowym, kontakt w 24h.

Ranking Top 7 ofert 2019

Ranking - miejsce 1
PKO BP - kredyt hipoteczny
ranking PKO BP - kredyt hipoteczny

Średnia ocen: 9.11 na 10

Ranking - miejsce 2
mBank - kredyt hipoteczny
ranking mBank - kredyt hipoteczny

Średnia ocen: 8.41 na 10

Ranking - miejsce 3
ING Bank Śląski - kredyt hipoteczny
ranking ING Bank Śląski - kredyt hipoteczny

Średnia ocen: 8.00 na 10

Ranking - miejsce 4
Pekao Bank - kredyt mieszkaniowy
ranking Pekao Bank - kredyt mieszkaniowy

Średnia ocen: 7.70 na 10

Ranking - miejsce 5
EuroBank - kredyt mieszkaniowy
ranking EuroBank - kredyt mieszkaniowy

Średnia ocen: 7.30 na 10

Ranking - miejsce 6
BZ WBK - kredyt mieszkaniowy
ranking BZ WBK - kredyt mieszkaniowy

Średnia ocen: 7.13 na 10

Ranking - miejsce 7
Deutsche Bank - kredyt hipoteczny
ranking Deutsche Bank - kredyt hipoteczny

Średnia ocen: 7.10 na 10